Tóm tắt đoạn trích chiến thắng Mtao Mxây

Tóm tắt đoạn trích chiến thắng Mtao Mxây – Bài làm 1

Đam Săn kéo quân đến tận làng Mtao Mxây. Sau khi chúng phá tan hàng rào sắt, Đam Săn gọi Mtao Mxây thách đấu. Mtao Mxây bảo là hắn "đang còn bận ôm vú vợ hai chúng ta". Đăm Săn nói nếu ngươi không muốn thì ta sẽ bổ đôi cái sàn hiên, chẻ cái cầu thang ra kéo lửa, hun cái nhà của ngươi cho mà xem. Mtao Mxây lại sở Đam Săn đâm khi đang xuống cầu thang, nhưng Đam Săn đã bảo con lợn nái của nhà ngươi ở dưới đất con trâu của nhà ngươi ở trong chuồng, ta không thèm đâm thì sao ta lại đâm ngươi khi đang xuống nhỉ.

Loading...

Mtao đi ra với cái khiên tròn như đầu cú, gươm óng ánh như cái cầu vồng, đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút. Hắn dữ tợn như một vị thần. Nhưng hắn tần ngần do dự mỗi bước đắn đo.

Đăm Săn và Mtao Mxây thách nhau múa khiên. Mtao Mxây múa trước, khiên kêu lạch xạch như quả mướp khô. Nghe Đăm Săn hỏi miếng múa ấy ngươi học ai vậy, thì Mtao Mxây bảo là đã học cậu, học bác, học Thần Rông; ta là một tướng đã quen đi đánh thiên hạ, bắt tù binh, đã quen đi xéo nát đất đai thiên hạ thế nhà ngươi không biết hay sao?

Xem thêm:  Tóm tắt tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Đăm San rung khiên múa, xốc tới vượt một đồi tranh, vượt một đồi lô ô, vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây. Mtao Mxây bước cao bước thấp chạy đuổi theo hết bãi tây sang bãi đông, rồi vung dao chém phập một cái nhưng chỉ trúng cái chão cột trâu. Hơ Nhị quăng cho hắn một miếng trầu nhưng bị Đăm Săn cướp mất. Đam Săn nhai trầu, sức chàng tăng lên gấp bội. Đăm Săn múa khiên, chàng mùa trên cao như gió bão, chàng múa dưới thấp vang lên tiếng đĩa khiên đồng, chàng múa chạy nước kiệu, ba quả núi rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ tung bay. Đam Săn thấm mệt, vừa chảy vừa ngủ, mộng thấy ông Trời. Nghe Trời bảo, Đam Săn lấy cái chày mòn ném trúng vành tai của kẻ địch. Mtao Mxây bỏ chạy, quanh chuồng lợn, chuồng trâu. Bị Đam Săn đuổi đánh, cuối cùng hắn ngã lăn quay ra đất. Đam San đâm phập một cái, cắt đầu Mtao Mxây đem bêu ngoài đường.

Như nghìn chim sẻ, vạn chim ngói, cả dân làng Mtao Mxây đi theo Đam Săn. Đoàn quân kéo về đông như bầy cà tong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Tôi tớ mang theo của cải về nhiều như ong đi chuyển nước, vò vẽ đi chuyển hoa. Đam Săn thêm giàu có, chiêng lắm la nhiều.

Đam Săn truyền lệnh giết bảy trâu, mổ bảy lợn thiến, đem bảy chén rượu để dâng thần, để cầu được bình yên. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng chũm chọe vang lên. Thịt trâu, thì bò treo đen nhà. Nhà Đam Săn đông nghịt khách; các tù trưởng từ xa đến.

Xem thêm:  Hãy thể hiện quan điểm của em trước cuộc vận động: "Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"

Tiệc tùng linh đình suốt cả mùa khô. Danh tiếng Đam Săn vang đến thần, lừng khắp núi, một tù trưởng đầu đội khăn nhiễu, vai mang nải hoa, đánh đâu đập tan đó, vây đâu phá nát đó.

Tóm tắt đoạn trích chiến thắng Mtao Mxây – Bài làm 2

Trong khi Đăm Săn cùng nô lệ lên rấy,Mtao Mxây đã đến nhà chàng và bắt Hơ Nhị về làm vợ.Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây để đòi lại vợ của mình.Chàng thách hắn đọ dao nhưng hắn từ chối với vẻ sợ hãi và hèn nhát.Chàng dọa sẽ đốt nhà hắn thì hắn mới chịu xuống.Mtao Mxây cầm một cái khiên tròn như đầu cú,gươn hắn óng ánh như một cái cầu vồng,trông hắn thật dữ tơn.Đăm Săn đứng yên xem Mtao Mxay múa.Hăn rung cái khien lên thì khiên hắn kêu lạch xạch như quả mướp khô.Đến lượt Đăm Săn múa,một lần sốc tới,chàng vượt một đồi tranh,một lần sốc tới nữa,chàng vượt một đồi lồ ô.Chàng chạy vun vút qua phía Đông,vun vút qua phía Tây.Còn Mtao Mxay bước cao bước thấp chạy hết bãi Tây sang bãi Đông.Hăn vung dao chém Đăm Săn nhưng chỉ trúng cái chão cột trâu.Hăn bảo Hơ Nhị quăng cho hắn miếng trầu nhưng Đăm Săn đón được.

Chàng nhai trầu và sức lực của chàng tăng lên gấp bội.Đăm Săn lại múa.Chàng múa trên cao gió như bão,múa dưới thâp cây cối chết rụi.3 lần quả núi rạn nứt,3 lần đồi tranh bật rễ tung bay.Chang đâm Mtao Mxay trúng nhưng không thủng được áo giáp của hắn.Chàng được ông Trời chỉ cho cách thắng Mtao Mxay.Đăm Săn lấy một cái chày mòn ném trúng vành tai của kẻ đichk.Mtao Mxay lăn đùng ra đất.Đăm Săn cắt đầu của hán đem bêu ra ngoài đường.Chàng kêu gọi tôi tớ của Mtao Mxay theo mình trở về.Đoàn ngươif đông như bày cà tong,mang theo rất nhiều của cải về như vò vẽ đi chuyển hoa.Đăm Săn trỏ về trong chiến thắng tưng bừng.Tiệc mừng của Đăm Săn kéo dài suốt tận mua khô và danh tiếng của chàng thì vang đến cả thần linh.

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ