Bài văn mẫu THCS

Chứng minh lời khuyên Có công mài sắt, có ngày nên kim – Văn mẫu lớp 7

loading... Chứng minh lời khuyên Có công mài sắt, có ngày nên kim – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong cuộc sống, tất nhiên ai cũng muốn thành công, nhưng con đường dẫn đến

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng nên non… – Văn mẫu lớp 8

Chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng nên non… – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Tinh thần đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh việt Nam. Trong bốn nghìn năm lịch

Xem thêm

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ – Văn mẫu lớp 8

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ – Văn mẫu lớp 8 Ca dao là những lời tâm tinh giàu cung bậc. Bên cạnh đó, tục ngữ lại là những khuôn vàng thước

Xem thêm

Giải thích và chứng minh câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương… – Văn mẫu lớp 8

Giải thích và chứng minh câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương… – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Ca dao tục ngữ từ xưa đến nay vẫn luôn là những bài học

Xem thêm

Chứng minh thiên nhiên là người bạn tốt của con người – Văn mẫu lớp 8

Chứng minh thiên nhiên là người bạn tốt của con người – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi Thoáng

Xem thêm

Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Em hãy chứng minh vấn đề đó qua việc tìm hiểu ý nghía câu ca dao: Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao – Văn mẫu lớp 8

Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Em hãy chứng minh vấn đề đó qua việc tìm hiểu ý nghía câu ca dao: Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Xem thêm