Bài văn mẫu THCS

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

loading... Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Nguyễn Khuyến đã để lại nhiều bài thơ Nôm rất xuất sắc cho

Xem thêm

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Nhà thơ Xuân Diệu rất mê thơ Hồ Xuân Hương. Ông đã dành nhiều

Xem thêm

Em hãy chọn một số câu hát châm biếm và phát biểu cảm nghĩ của mình về những câu hát ấy – Văn mẫu lớp 7

Em hãy chọn một số câu hát châm biếm và phát biểu cảm nghĩ của mình về những câu hát ấy – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong ca dao – dân ca, ngoài

Xem thêm

Phát biểu cảm nghĩ về Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người – Bài làm của một bạn học sinh giỏi Văn thành phố Hà Nội Tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước, con

Xem thêm

Phát biểu cảm nghĩ về Những câu hát về tình cảm gia đình – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về Những câu hát về tình cảm gia đình – Bài làm của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Ca dao – dân ca là "tiếng hát đi từ trái tim lên miệng", là thơ

Xem thêm

Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao: Anh em như thể tay chân, Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao: Anh em như thể tay chân, Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần – Bài làm của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Hà Nam Tình cảm gia đình là tình cảm

Xem thêm

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Anh đi anh nhớ quê nhà, Nhớ canh rau muống … – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Anh đi anh nhớ quê nhà, Nhớ canh rau muống … – Bài làm của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Bài Anh đi anh nhớ quê nhà vốn là sáng

Xem thêm

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra… – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra… – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Từ khi bé thơ cho tới

Xem thêm

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Sông núi nước Nam của Lí Thường Kiệt – Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Sông núi nước Nam của Lí Thường Kiệt – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong những cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta,

Xem thêm

Em hãy chọn một số câu hát than thân và phát biểu cảm nghĩ của mình về những câu hát ấy – Văn mẫu lớp 7

Em hãy chọn một số câu hát than thân và phát biểu cảm nghĩ của mình về những câu hát ấy – Bài làm của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Ca dao, dân ca là tấm gương phản

Xem thêm