Bài văn mẫu THPT

Tóm tắt truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

loading... Tóm tắt truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao – Bài làm 1 Chí Phèo vốn là đứa con hoang bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng trong một lò gạch cũ bỏ không. Được người ta nhặt về

Xem thêm

Tóm tắt truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao

Tóm tắt truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao – Bài làm 1 Lão Hạc là một người nông dân nghèo, vợ mất sớm, chỉ có một mảnh vườn và người con trai. Vì không có tiền cưới vợ, con trai lão

Xem thêm

Phân tích quá trình thức tỉnh hồi sinh của Chí Phèo

Phân tích quá trình thức tỉnh hồi sinh của Chí Phèo Nam Cao là một nhà văn hiện thực lớn có tư tưởng nhân đạo vừa sâu sắc, mới mẻ, vừa độc đáo. Ông là nhà văn hiện thực xuất sắc tràn

Xem thêm

Phân tích quá trình tha hóa và thức tỉnh của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao

Phân tích quá trình tha hóa và thức tỉnh của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao – Bài làm 1 Chẳng phải ngẫu nhiên, "Chí Phèo" lại là tác phẩm lớn nhất trước cách

Xem thêm

Phân tích nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao

Phân tích nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao – Bài làm 1 Với Chí Phèo, Nam Cao đã xuât hiện trong văn học như một tác giả tiêu biểu nhất của văn học hiện

Xem thêm

Kể lại câu chuyện bán chó của Lão Hạc

Đề bài: Nếu là người được chứng kiến cảnh Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn “ Lão Hạc” của tác giả Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào? Vào những

Xem thêm