Bài văn mẫu THCS

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

loading... Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh – Bài làm 1 Bài thơ Cảnh khuya được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1947, khi quân và dân ta đang thắng lớn trên chiến

Xem thêm

Phân tích quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng, là nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Người không chỉ là một người chiến sĩ trên mặt trận quân sự mà còn là một chiến sĩ trên mặt trận văn chương. Minh

Xem thêm

Phân tích vẻ đẹp trong bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh

Đã từ lâu, chiều muộn luôn là khởi nguồn cho cảm hứng thi ca của nhiều thi sĩ. Trong đó không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – dưới tư cách là một nhà thơ – với một phong

Xem thêm

Phân tích phần đầu tiên của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Nắng Ba Đình mùa thu Thắm vàng trên Lăng Bác Vẫn trong vắt bầu trời Ngày Tuyên ngôn Độc lập. Mỗi lần đọc bài thơ “Nắng Ba Đình”, lòng tôi lại nao nao xúc động nhớ những thước phim tài liệu về

Xem thêm

Phân tích đoạn văn tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc. Văn thơ Hồ Chí Minh là một di sản vô giá, là một bộ phận gắn bó với sự nghiệp cách mạng vĩ đại

Xem thêm