Bài văn mẫu THPT

Bình luận câu tục ngữ: Trăm hay không bằng tay quen – Văn mẫu lớp 10

loading... Bình luận câu tục ngữ: Trăm hay không bằng tay quen – Bài làm 1 Người xưa cho rằng trăm hay là sự hiểu biết về lí thuyêt, tay quen là kĩ năng thực hành, nghĩa là người làm công việc

Xem thêm

Bình luận câu tục ngữ Pháp: Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ xấu – Văn mẫu lớp 12

Bình luận câu tục ngữ Pháp: Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ xấu – Bài làm 1 Tiền bạc là một vật dụng được lưu thông trong xã hội, có tác dụng thúc đẩy và phát

Xem thêm

Bình luận câu nói: Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia – Văn mẫu lớp 12

Bình luận câu nói: Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia – Bài làm 1 Một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người là lòng nhân hậu. Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ

Xem thêm

Bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh – Văn mẫu lớp 12

Bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh – Bài làm 1 Phép đối xử lịch sự với người khác là một nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống có thể gói gọn trong sáu chữ: văn nhã, hòa khí, khiêm tốn.

Xem thêm

Bình luận về gương, noi gương và nêu gương – Văn mẫu lớp 12

Bình luận về gương, noi gương và nêu gương – Văn mẫu lớp 12 Gương là một vật dụng, một đồ dùng mà hầu như gia đình nào cũng có, người con gái nào cũng có. Soi gương để điểm trang, để

Xem thêm

Bình luận về tinh thần dũng cảm – Văn mẫu lớp 12

Bình luận về tinh thần dũng cảm – Bài làm 1 Bác Hồ đã dạy thiếu nhi: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Đó là ba phẩm chất tốt đẹp cần có của mỗi người, nhất là đối với tuổi trẻ chúng

Xem thêm

Bình luận câu tục ngữ: Anh em khinh trước, làng nước khinh sau – Văn mẫu lớp 12

Bình luận câu tục ngữ: Anh em khinh trước, làng nước khinh sau – Văn mẫu lớp 12 Trong dân gian vẫn lưu truyền nhiều câu tục ngữ nói về khen chê, khinh trọng. Mỗi câu tục ngữ là một bài học

Xem thêm

Bình luận câu tục ngữ Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến cho – Văn mẫu lớp 7

Bình luận câu tục ngữ Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến cho – Bài làm của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong xã hôi phong kiến xưa kia, phần lớn của

Xem thêm

Bình luận câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng – Văn mẫu lớp 7

Bình luận câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh và

Xem thêm

Bình luận câu tục ngữ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn – Văn mẫu lớp 7

Bình luận câu tục ngữ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có rất nhiều câu tục ngữ nêu lên

Xem thêm