Soạn văn lớp 4

Bài soạn văn lớp 4 đầy đủ và chi tiết cho cả năm. Bạn chỉ cần nhấp vào tiêu đề để vào bài soạn chi tiết, chúc các bạn học giỏi.

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 TẬP 1

Thương người như thể thương thân – Tuần 1

Thương người như thể thương thân – Tuần 2

Thương người như thể thương thân – Tuần 3

Măng mọc thẳng – Tuần 4

Măng mọc thẳng – Tuần 5

Măng mọc thẳng – Tuần 6

Trên đôi cánh ước mơ – Tuần 7

Trên đôi cánh ước mơ – Tuần 8

Trên đôi cánh ước mơ – Tuần 9

Ôn tập giữa học kì I – Tuần 10

Có chí thì nên – Tuần 11

Có chí thì nên – Tuần 12

Có chí thì nên – Tuần 13

Tiếng sáo diều – Tuần 14

Tiếng sáo diều – Tuần 15

Tiếng sáo diều – Tuần 16

Tiếng sáo diều – Tuần 17

Ôn tập học kì I – Tuần 18

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 TẬP 2

Người ta là hoa đất – Tuần 19

Người ta là hoa đất – Tuần 20

Người ta là hoa đất – Tuần 21

Vẻ đẹp muôn màu – Tuần 22

Vẻ đẹp muôn màu – Tuần 23

Vẻ đẹp muôn màu – Tuần 24

Những người quả cảm – Tuần 25

Những người quả cảm – Tuần 26

Những người quả cảm – Tuần 27

Ôn tập giữa học kì II – Tuần 28

Khám phá thế giới – Tuần 29

Khám phá thế giới – Tuần 30

Khám phá thế giới – Tuần 31

Tình yêu cuộc sống – Tuần 32

Tình yêu cuộc sống – Tuần 33

Tình yêu cuộc sống – Tuần 34

Ôn tập cuối học kì II – Tuần 35

Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

loading... Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Câu 1 (trang 158 sgk Tiếng Việt 4) : Kể một câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của các bạn xung quanh. Trả lời:

Xem thêm

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu Câu (trang 129 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm các trạng ngữ chỉ nơi chốn trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 129). Trả

Xem thêm

Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật Câu 1 (trang 130 sgk Tiếng Việt 4) : Bài con chuồn chuồn nước có mấy đoạn? Tìm ý chính của mỗi đoạn? Loading... Trả lời:

Xem thêm

Soạn văn bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười

Soạn văn bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười Câu 1 (trang 133 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn. Trả lời: Đó là những chi tiết: Mặt trời

Xem thêm

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vương quốc vắng nụ cười

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vương quốc vắng nụ cười Câu 1 (trang 133 sgk Tiếng Việt 4) : Nghe – viết bài "Vương quốc vắng nụ cười" (từ đầu đến "trên những mái nhà") Trả lời: Em viết

Xem thêm

Soạn văn bài Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Soạn văn bài Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu Câu 1 (trang 135 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu đã cho ở các đoạn văn (SGK TV4

Xem thêm

Soạn văn bài Kể chuyện: Khát vọng sống

Soạn văn bài Kể chuyện: Khát vọng sống Câu 1 (trang 136 sgk Tiếng Việt 4) : Dựa vào các tranh minh họa (SGK trang 136) hãy kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo kể. Trả lời:

Xem thêm

Soạn văn bài Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề

Soạn văn bài Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề Soạn bài: Ngắm trăng Câu 1 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4) : Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào? Trả lời: Bác Hồ ngắm trăng qua cửa sổ ở nhà giam

Xem thêm

Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật Câu 1 (trang 139 sgk Tiếng Việt 4) : Phân đoạn bài văn "Con tê tê" và nêu nội dung chính của từng đoạn. Trả lời:

Xem thêm

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu Câu 1 (trang 141 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 141). Trả

Xem thêm