Soạn văn lớp 3

Bài soạn văn lớp 3 đầy đủ và chi tiết cho cả năm. Bạn chỉ cần nhấp vào tiêu đề để vào bài soạn chi tiết, chúc các bạn học giỏi.

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 TẬP 1

Măng non – Tuần 1

Măng non – Tuần 2

Mái ấm – Tuần 3

Mái ấm – Tuần 4

Tới trường – Tuần 5

Tới trường – Tuần 6

Cộng đồng – Tuần 7

Cộng đồng – Tuần 8

Ôn tập giữa kì I – Tuần 9

Quê hương – Tuần 10

Quê hương – Tuần 11

Bắc – Trung – Nam – Tuần 12

Bắc – Trung – Nam – Tuần 13

Anh em một nhà – Tuần 14

Anh em một nhà – Tuần 15

Thành thị và nông thôn – Tuần 16

Thành thị và nông thôn – Tuần 17

Ôn tập cuối học kì I – Tuần 18

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 TẬP 2

Bảo vệ Tổ quốc – Tuần 19

Bảo vệ Tổ quốc – Tuần 20

Sáng tạo – Tuần 21

Sáng tạo – Tuần 22

Nghệ thuật – Tuần 23

Nghệ thuật – Tuần 24

Lễ hội – Tuần 25

Lễ hội – Tuần 26

Ôn tập giữa học kì II – Tuần 27

Thể thao – Tuần 28

Thể thao – Tuần 29

Ngôi nhà chung – Tuần 30

Ngôi nhà chung – Tuần 31

Ngôi nhà chung – Tuần 32

Bầu trời và mặt đất – Tuần 33

Bầu trời và mặt đất – Tuần 34

Ôn tập cuối học kì II – Tuần 35

Soạn văn bài Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

loading... Soạn văn bài Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua Câu 1 (trang 99 sgk Tiếng Việt 3): Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua, đoàn cán bộ Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ thú vị ? Trả lời:

Xem thêm

Soạn văn bài Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Soạn văn bài Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua Câu 1 (trang 99 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào các câu gợi ý, kể lại chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua bằng lời của em. Trả lời: Đoạn 1. Những điều bất ngờ

Xem thêm

Soạn văn bài Chính tả: Liên hợp quốc

Soạn văn bài Chính tả: Liên hợp quốc Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 3): Chọn chữ điền vào chỗ trống : Loading... Trả lời: a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao. b) hết giờ,

Xem thêm

Soạn văn bài Tập đọc: Một mái nhà chung

Soạn văn bài Tập đọc: Một mái nhà chung Câu 1 (trang 102 sgk Tiếng Việt 3): Ba khổ đầu nói đến mái nhà riêng của ai ? Trả lời: Ba khổ đầu nói đến mái nhà riêng của chim, của cá,

Xem thêm

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm Câu 1 (trang 102 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì ? Trả lời: a)

Xem thêm

Soạn văn bài Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Soạn văn bài Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích Câu 1 (trang 104 sgk Tiếng Việt 3): Đại hội thể thao ô-lim-pích có từ khi nào ? Trả lời: Đại hội thể thao ô-lim-pích có gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp

Xem thêm

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Một mái nhà chung

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Một mái nhà chung Câu 2 (trang 104 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống : Trả lời: a) ch hay tr ? Mèo con đi học ban trưa Nón nan không đội,

Xem thêm

Soạn văn bài Tập làm văn: Viết thư

Soạn văn bài Tập làm văn: Viết thư Câu 1 (trang 105 sgk Tiếng Việt 3): Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái Trả lời: Việt Nam, Ngày 5-9-2014 Bạn

Xem thêm

Soạn văn bài Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Soạn văn bài Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh Câu 1 (trang 107 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao bà khách ao ước gặp bác sĩ Y-éc-xanh ? Trả lời: Bà khách ao ước gặp bác sĩ Y-éc-xanh vì ngưỡng mộ người đã

Xem thêm

Soạn văn bài Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Soạn văn bài Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh Câu 1 (trang 107 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào các tranh, kể lại chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh theo lời của bà khách : Trả lời: Tranh 1. Từ nước Pháp xa xôi, tôi

Xem thêm