Soạn văn bài: Thuyết minh về một phương pháp cách làm

I. Giới thiệu một phương pháp (cách làm)

– Khi cần thuyết minh cách làm một đồ vật (hay cách nấu món ăn, may quần áo…) người ta thường nêu những nội dung sau :

 • Nguyên vật liệu

 • Cách làm

 • Yêu cầu thành phẩm.

– Cách làm được trình bày cái nào làm trước, cái nào làm sau theo một thứ tự nhất định thì mới cho kết quả mong muốn.

II. Luyện tập

Câu 1: Trò chơi: DUNG DĂNG DUNG DẼ

– Cách chơi:

 • Địa điểm :trong nhà ngoài sân

 • Số lượng:từ 5-10 em chơi 1 nhóm

 • Hướng dẫn: quản trò vẽ sẳn các vòng tròn nhỏ trên đất,số lượng vòng tròn ít hơn số người là một.

  Khi chơi các bạn nắm áo tạo thành một hàng đi quanh các vùng tròn và cùng độc"dung dăng dung dè dắc trẽ đi chơi,đi đến cổng trời gặp cậu gặp mợ,cho cháu về quê, cho dê đi học,cho cóc ở nhà cho gà bới bếp,ngồi xệp xuống đây" khi đọc hết chử đây các bạn chơi nhanh chóng tìm một vòng tròn và ngồi xệp xuống.sẽ có một bạn không có vòng tròn để ngồi tiếp tục xoá vòng tròn và chơi như trên,lại sẽ có 1 bạn không có,trò chơi tiếp tục khi chỉ còn 2 người

– Luật chơi

 • Trong 1 khoản thời gian bạn nào khống có vòng thì bị thua.

 • Hai bạn ngồi cùng 1 vòng bạn nào ngồi xuóng dưới là thắng.

Xem thêm:  Kể về buổi đầu tiên đi học lớp 7 hay nhất - Kể chuyện ngày đầu tiên tới trường

Câu 2: Cách đặt vấn đề đi từ rộng đến hẹp. Cụ thể bài giới thiệu 'Phương pháp đọc nhanh' trình bày lần lượt các ý sau:

 • Vai trò quan trọng không thể thay thế của con người ở thời đại khoa học, máy móc phát triển.

 • Để gánh vác được vai trò đó, con người cần phải đọc.

 • Số lượng rất lớn về đầu sách, trang in của ngành in thế giới.

 • Cách đọc như thế nào trước núi tư liệu đó.

– Các cách đọc:

 • Đọc thành tiếng.

 • Đọc thầm (gồm đọc theo dòng và đọc ý).

– Nội dung và hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu trong bài :

 • Về nội dung, phương pháp đọc nhanh là cách đọc không theo từng câu mà thu nhận ý chung trong bài viết qua các từ ngữ chủ yếu.

 • Về hiệu quả, đây là cách đọc cho phép ta thu nhận thông tin cần thiết trong một đoạn văn, một trang sách, lược bỏ những thông tin không cần thiết, thu nhận thông tin nhiều mà tốn ít thời gian, đặc biệt là cơ mắt ít mỏi.

– Những số liệu trong bài có ý nghĩa chứng minh, tăng sức thuyết phục đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh.

Topics #con người #giới thiệu #thời gian #thuyết minh