Soạn văn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

I. Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định

Xác định kiểu câu:

 • Kiểu câu cầu khiến: câu a, e

 • Kiểu câu trần thuật: b, h

 • Kiểu câu cảm thán: g

 • Kiểu câu nghi vấn: c, d

II. Hành động nói

Câu 1: Khớp các hành động nói vào các kiểu câu:

 • a: Bộc lộ cảm xúc.

 • b: Phủ định.

 • c: Khuyên.

 • d: Đe doạ.

 • e: Khẳng định.

Câu 2: Viết lại câu (b) và (d):

 • Câu b: […] Chứ cháu không dám bỏ bễ tiền sưu nhà nước đâu!

 • Câu d: Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chứ đâu chỉ có chửi mắng thôi.

III. Lựa chọn trật tự từ trong câu

Câu 1: Có thể chuyển từ rón rén đến các vị trí sau:

 • Chi Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm một cách rón rén.

 • Rón rén, chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm.

 • Chi Dậu bưng một bát cháo lớn, rón rén đến chỗ chồng nằm.

Câu 2: Có thể viết lại câu:

a. Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, hoảng quá, không nói được câu gì.

b. Anh Dậu hoảng quá, vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.

Câu 3: Cách viết của nhà văn đã làm nổi bật được trạng thái hoảng sợ của nhân vật Anh Dậu ở thời điểm đó. Trong khi đó ba cách diễn đạt còn lại lại nhấn mạnh vào sự xảy ra đồng thời giữa trạng thái với các hành động khác.

Xem thêm:  Tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố và truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao đều viết về người nông dân nghèo trong xã hội cũ. Anh (chị) hãy phân tích truyện Chí Phèo trong sự đối sánh với Tắt đèn để thấy được sự độc đáo, mới mẻ về hiện thực của ngòi bút ông
Topics #Chị Dậu