Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7

Câu 1 (trang 101 sgk Tiếng Việt 4) : Dựa vào nội dung bài học, chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

1- Vùng quê được tả trong bài văn tên là gì?

Chọn (b) Hòn Đất

2- Quê hương chị Sứ là:

Chọn (c ) Vùng biển

3- Những từ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi

Chọn (c ) Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

4- Những từ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao

Chọn (b) Vòi vọi

5- Tiếng "yêu" gồm những bộ phận cấu tạo nào?

Chọn (b) chỉ có vần và thanh

6- Bài văn trên có 8 từ láy Theo em tập hợp dưới đây thống kê đủ 8 từ láy đó:

– Chọn (a) : oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa

7- Nghĩa của chữ "tiên" trong đầu tiên khác nghĩa với chữ " tiên" nào dưới đây

– Chọn ( c) thần tiên

– Bài văn trên có mấy danh từ riêng

– Chọn ( c) 3 từ ( Sứ, Hòn Đất, Ba Thê)

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ