Soạn văn bài Tập đọc: Ngày khai trương

Câu 1 (trang 49 sgk Tiếng Việt 3):Ngày khai trường có gì vui ?

Trả lời:

Ngày khai trường ai cũng thấy vui vì được mặc quần áo mới, được gặp lại bạn bè tay bắt mặt mừng, được gặp lại các thầy giáo, cô giáo, được nhìn lá cờ bay như reo trong gió thu, được nghe lại tiếng trống trường.

Câu 2 (trang 49 sgk Tiếng Việt 3):Ngày khai trường có gì mới lạ ?

Trả lời:

Ngày khai trường có nhiều cái mới lạ : nhìn các thầy các cô thấy ai cũng như trẻ lại, nhìn bạn bè thấy ai cũng lớn cao hơn. Ngày khai trường còn được xếp hàng vào lớp mới để bắt đầu một năm học mới.

Câu 3 (trang 49 sgk Tiếng Việt 3):Tiếng trống khai trường như muốn nói điều gì với em ?

Trả lời:

Tiếng trống khai trường như muốn thúc giục em phải hăng hái bước vào năm học mới, phải tranh thủ thời gian để học hành, phải cố gắng thi đua học tập với bạn bè để ai cũng khá, cũng giỏi.

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn
Topics #học tập #thời gian #trống trường