Soạn văn bài Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề

Soạn bài: Ngắm trăng

Câu 1 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4) : Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Bác Hồ ngắm trăng qua cửa sổ ở nhà giam (nhà tù của bọn Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc)

Câu 2 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4) : Hình ảnh nào nói lên tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Trả lời:

Đó là hình ảnh: Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Câu 3 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4) : Qua bài thơ, em học được điều gì ở Bác Hồ?

Trả lời:

Em học được ở Bác Hồ lòng lạc quan yêu đời, yêu thiên nhiên ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đày.

Soạn bài: Không đề

Câu 1 (trang 138 sgk Tiếng Việt 4) : Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong thời kì ở chiến khu Việt Bắc, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của cả dân tộc.

Câu 2 (trang 138 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ

Trả lời:

Đó là những hình ảnh: – Đường non khách tới hoa đầy Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn. – Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

* Đại ý: Hai bài thơ nói lên tinh thần lạc quan yêu đời và tấm lòng yêu thiên nhiên của Bác.

Topics #Ngắm Trăng #Việt Bắc