Soạn văn bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Soạn văn bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Câu 1 (trang 146 sgk Tiếng Việt 5): Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam ?

Loading...

Trả lời:

Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam: Điều15, 16, 17.

Câu 2 (trang 146 sgk Tiếng Việt 5): Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên.

Trả lời:

Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Điểu 16: Quyền được học tập của trẻ em.

Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

Câu 3 (trang 146 sgk Tiếng Việt 5): Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong luật.

Trả lời:

Loading...

Học sinh nêu 5 bổn phận của trẻ em được quy định trong điều 21.

Câu 4 (trang 146 sgk Tiếng Việt 5): Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện ?

Trả lời:

Học sinh tự liên hệ bản thân để trả lời câu hỏi này.

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ