Soạn văn bài: Phép phân tích và tổng hợp

I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

Câu 1: Bài văn trên được bố cục thành 3 phần.

 • Ở phần đầu (Mở bài), tác giả nêu ra đòi hỏi của việc cân nhắc trong ăn mặc ở cộng đồng xã hội.

 • Ở hai đoạn tiếp (Thân bài), tác giả bàn đến vấn đề phải ăn mặc sao cho hợp văn hoá, đạo đức, hợp với môi trường.

 • Trong câu cuối bài (Kết bài), tác giả rút ra nhận định về trang phục đẹp.

Câu 2:

Ở đoạn mở đầu, tác giả nêu ra các dẫn chứng về ăn mặc nhằm gợi ra vấn đề về tính chỉnh tề, đồng bộ, thích hợp trong sử dụng trang phục.

Hai luận điểm chính của bài văn là:

 • (1) Ăn mặc phải phù hợp với hoàn cảnh chung và thích hợp với từng công việc, từng hoàn cảnh cụ thể.

 • (2) Ăn mặc phải phù hợp với đạo đức, giản dị, hoà mình với cộng đồng.

Các luận điểm trên được diễn đạt bằng phép lập luận phân tích.

Câu 3:

Từ việc phân tích những biểu hiện cụ thể của những "quy tắc ngầm" trong ăn mặc, tác giả đã kết lại vấn đề bằng phương thức lập luận tổng hợp: Thế mới biết, trang phục hợp văn hoá, hợp đạo đức, hợp môi trường mới là trang phục đẹp. Phần lập luận tổng hợp thường được đặt ở cuối đoạn hoặc cuối bài.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Ôn tập về thơ

II. Luyện tập

Câu 1:

Cách phân tích để làm rõ luận điểm: "Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn"

 • Học vấn là thành quả của nhân loại, do tích lũy dần. Sách là phương tiện lưu giữ thành quả đó.

 • Nếu không lưu lại thành quả trong quá khứ thì phải làm lại từ đầu, do đó, có tiến lên cũng là đi lùi lại.

Câu 2:

Phân tích lí do phải chọn sách mà đọc của tác giả: Di sản tinh thần của con người ngày một phong phú, việc đọc sách ngày càng không dễ.

 • Số lượng sách nhiều, chất lượng lại khác nhau;

 • Sức người có hạn;

 • Có sách chuyên môn, có sách thường thức; giữa tri thức chuyên môn và tri thức thường thức lại có quan hệ với nhau.

Câu 3:

Tầm quan trọng của cách đọc sách:

 • Đọc sách thì mới có điểm xuất phát cao;

 • Muốn tiếp cận tri thức một cách nhanh nhất thì phải đọc sách.

 • Đọc sách mà không chọn lọc thì đọc không xuể, kém hiệu quả.

 • Đọc kĩ mới có hiệu quả.

Câu 4:

Phép phân tích giúp chúng ta hiểu sâu sắc, cụ thể các đặc điểm của đối tượng mà chúng ta đang quan tâm. Kết quả của việc phân tích sẽ là cơ sở để tiến tới kết luận một vấn đề nào đó. Không có sự phân tích đúng đắn thì sẽ làm mất đi tính thuyết phục của kết luận.

Topics #con đường #con người #phân tích