Soạn văn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Câu 1 (trang 30 sgk Tiếng Việt 4) :

Đọc đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 30) và trả lời câu hỏi:

a) Tìm các câu kể "Ai thế nào?"

b) Xác định vị trí của các câu trên

c) Vị ngữ các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?

Trả lời:

a) Các câu kể "Ai thế nào?"

– Cánh đại bàng rất khỏe.

– Mỏ đại bàng dài và rất cứng.

– Đôi chân của nó giông như cái móc hàng của cần cẩu.

– Đại bàng rất ít bay

b) Vị ngữ của các câu trên.

– Cánh đại bàng // rất khỏe

– Mỏ đại bàng // dài và rất cứng

– Đôi chân của nó // giống như cái móc hàng của cần cẩu

– Đại bàng // rất ít bay

c) Vị ngữ của các câu trẽn do: các cụm tính từ tạo thành.

Câu 2 (trang 30 sgk Tiếng Việt 4) : Đặt ba câu kể "Ai thế nào?" mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.

Trả lời:

1. Chậu hồng nhung trước sân nhà thật là đẹp.

2. Cây mai nhà em mới đẹp làm sao!

3. Hè đến, phượng đỏ rực hai bên đường.

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng