Soạn văn bài Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Câu 1 (trang 135 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu đã cho ở các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 135)

Trả lời:

Đó là những trạng ngữ:

a) – Buổi sáng hôm nay, mùa đông…

– Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn…

– Thế mà qua một đèm mưa rào,

b) – Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích…

– Mỗi lần đứng trước những cái tranh làng Hồ giải trèn các lề phố Hà Nội, lòng tôi…

Câu 2 (trang 135 sgk Tiếng Việt 4) : Thêm trạng ngữ trong ngoặc đơn vào những chỗ thích hợp để đoạn văn được mạch lạc.

Trả lời:

Em chọn và thêm trạng ngữ vào chỗ thích hợp sau:

a) "Cây gạo …………. Mùa đông, cây chỉ còn ……………. Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió …………………..".

b) Ở Trường Sơn,… Giữa lúc gió đang gào thét ấy, cánh chim đại bàng vẫn bay lượn… Có lúc, chim lại…"

Xem thêm:  Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày
Topics #thời gian