Soạn văn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Câu 1 (trang 141 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 141).

Trả lời:

Em xác định những trạng ngữ sau:

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không khen được.

Câu 2 (trang 141 sgk Tiếng Việt 4) : Điền các từ "nhờ, vì" hoặc "tại vì" vào chỗ trông (SGK TV4 tập 2 trang 141).

Trả lời:

Em chọn và điền vào chỗ trống như sau:

a) – Nhờ học giỏi, Nam được cô giáo khen. – Vì học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) – Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Câu 3 (trang 141 sgk Tiếng Việt 4) : Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

Trả lời:

Em có thể đặt như sau:

– Nhờ phát biểu thường xuyên trước lớp mà Hòa ăn nói mạch lạc trôi chảy.

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện