Soạn văn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Câu 1 (trang 150 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau (SGK TV4 tập 2 trang 150).

Trả lời:

Em xác định các trạng ngữ sau:

a) Để tiêm phòng dich cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

b) Vì tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng! a. Nhằm giáo dục ý thức bảo vẽ môi trường cho hoc sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Câu 2 (trang 151 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống trong các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 151)

Trả lời:

Em tìm và điền vào các câu đã cho như sau:

a) Xã em vừa đào một con mương để dẫn nước vào đồng tưới tiêu cho gần năm chục héc ta bị khô hạn.

b) Vì ngày mai, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện tốt.

c) Hôm nay, chúng em đến trường để tập dượt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học.

Câu 3 (trang 151 sgk Tiếng Việt 4) : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích vào những câu in nghiêng dưới đây (SGK TV4 tập 2 trang 151).

Trả lời:

Em thêm các trạng ngữ chỉ mục đích vào các câu đã cho như sau:

– Đoạn a: Chuột gặm các vật cứng để mài cho răng cùn đi.

Xem thêm:  Dàn ý nghị luận xã hội: về việc nghiện Facebook

– Đoạn b: Chúng dùng cái mũi và mồm đặc biệt đó dũi đất để kiếm thức ăn.

Topics #học tập #mục đích