Soạn văn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Câu 1 (trang 43 sgk Tiếng Việt 4) : So sánh hai từ ghép:

– Bánh trái ( chỉ chung các loại bánh)

– Bánh rán ( chỉ loại bánh nặn bằng bột gạo nếp thường có nhân rán chín giòn)

a) Từ ghép nào có nghĩa tổng hợp

b) Từ ghép nào có nghĩa phân loại

Trả lời:

a) "Bánh trái" là từ ghép có nghĩa tổng hợp. Vì nó dùng để chỉ chung cho tất cả các loại bánh trái

b) "Bánh rán" là từ ghép có nghĩa phân loại. Vì nó chỉ một loại bánh cụ thể trong tất cả các loại " bánh trái" nhằm phân biêt, với các loại bánh khác như " bánh đúc", "bánh trôi nước "v.v

Câu 2 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4) : Viết các từ ghép được in đậm trong những câu đã cho ( SGK TV4, tập 1, trang 44) vào trong bảng phân loại

Trả lời:

Đọc các đoạn văn đã cho rồi xem xét các từ in đậm, từ nào dùng để chi bao quát chung một loại sự vật, từ nào dùng để chỉ một sự vật cụ thể, em đưa các từ đó vào nội dung của bảng phân loại

Từ ghép có nghĩa tổng hợp Ruộng đồng, làng xóm, núi non gò đống, bờ bãi, hình dạng, màu sắc
Từ ghép có nghĩa phân loại Xe điện, xe đạp, tàu hỏa, đường ray, máy bay
Xem thêm:  Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Câu 3 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4) : Xếp các từ láy trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp ( SGK TV4, tập 1 trang 44)

Trả lời:

a) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu :Nhút nhát

b) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần: Lao xao, lạt xạt

c) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu và vần: Rào rào, he hé

Topics #Lao xao #xe đạp