Soạn văn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Câu 1 (trang 106 sgk Tiếng Việt 4) :

Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?

– Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Tô Hoài

– Rặng đào đã trút hết lá.

Trả lời:

Trời ấm lại pha lành lạnh. Tết sắp đến:

Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Từ này cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

Rặng đào đã trút hết lá: Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút. Từ này cho biết sự việc đã hoàn tất rồi.

Câu 2 (trang 106 sgk Tiếng Việt 4) : Em chọn từ nào trong ngoặc đơn ( đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống)

Trả lời:

Em điền như sau:

a)…ngô đã thành công…

b) Chào mào đã hót vườn na buổi chiều…

Hết hè cháu vẫn đang xa.

Chào mào vẫn hót. Mùa na sắp tàn.

Câu 3 (trang 107 sgk Tiếng Việt 4) : Trong truyện vui " Đãng trí" có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Em hãy chữa lại cho đúng

Trả lời:

Một nhà bác học đang làm việc trong phòng. Bông người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông:

– Thưa giáo sư có kẻ trộm lẻn vào thư viện nhà ngài.

Nhà bác học hỏi:

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)

Nó đang đọc gì thế?

Topics #thời gian