Soạn văn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về Câu kể Ai làm gì?

Câu 1 (trang 16 sgk Tiếng Việt 4) :

Tìm các câu kể "ai làm gì ?" trong đoạn văn sau:

Đêm trăng . Biển yên tĩnh. Tàu chúng tối buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

Trả lời:

Đó là những câu:

Câu 1: Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Câu 2: Một số chiến sĩ thả câu.

Câu 3 : Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.

Câu 4 Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

Câu 2 (trang 16 sgk Tiếng Việt 4) : Xác định bộ phận chủ ngữ vị ngữ trong các câu trên

Trả lời:

Tàu chúng tôi // buông neo trong vùng biển Trường Sa

Một số chiến sĩ // thả câu

Một số khác //quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo

Câu 3 (trang 16 sgk Tiếng Việt 4) : Viết một đoạn văn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật của tổ em, trong đó có dùng kiểu câu "ai làm gì"?

Trả lời:

Sáng nay tổ em làm trực nhật lớp. Chúng em đến sớm hơn mọi ngày. Tổ em chia làm ba nhóm. Nhóm một lau bàn ghế. Nhóm hai quét lớp, nhóm ba quét sân. Chỉ hai mươi phút chúng em đã hoàn thành xong công việc của mình