Soạn văn bài Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

Câu 1 (trang 131 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm câu hỏi trong các bài: Thưa chuyện với mje Hai bàn tay như sau

Trả lời:

Thứ tự Câu hỏi Của ai Để hỏi ai Từ nghi vấn
1

Bài Thưa chuyện với mẹ.

Con vừa bảo gì?

Ai xui con thế?

Mẹ Cương

Mẹ Cương

Hỏi Cương

Hỏi Cương

Gì?

Thế?

2

Bài Hai bàn tay

Anh có yêu nước không

Anh có thể giữ bí mật không

Anh có muốn đi với tôi không

Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền

Anh sẽ đi với tôi chứ?

Của Bác Hồ

Của Bác Hồ

Của Bác Hồ

Của Bác Lê

Của Bác Hồ

Hỏi Bác Lê

Hỏi Bác Lêv

Hỏi Bác Lê

Hỏi Bác Hồ

Hỏi bác Lê

Có,không?

Có,không?

Có, không?

Đâu

Chứ

Câu 2 (trang 131 sgk Tiếng Việt 4) : Chọn khoảng ba câu trong bài "Văn hay chữ tốt " Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn bè về các nội dung có liên quan đến từng câu như sau

Trả lời:

a) Ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì"

– Cao Bá Quát suy nghĩ gì về lá đơn viết cho bà cụ?

– Văn dù có hay mà chữ xấu thì thế nào?

b) "Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang mới chịu đi ngủ"

– Mỗi buổi tối ông đã làm gì?

Xem thêm:  Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

– Sáng sáng , ông đã làm gì để luyện chữ viết của mình

c) Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau"

– Sau một thời gian luyện tập chữ viết của ông thế nào

– Khi chữ viết đã tiến bộ ông còn làm gì nữa?

Câu 3 (trang 132 sgk Tiếng Việt 4) : Em hãy đặt một câu hỏi để tự hỏi mình

Trả lời:

– Mình đã làm bài tập về nhà chưa nhỉ?

– Ngày mai học những môn nào nhỉ?

Topics #suy nghĩ #thời gian #Văn hay chữ tốt