Soạn văn bài Luyện từ và câu: Câu cảm

Câu 1 (trang 121 sgk Tiếng Việt 4) :

Chuyển các câu sau thành câu cảm:

a. Con mèo này bắt chuột giỏi

b. Trời rét

c. Bạn Ngân chăm chỉ.

d. Bạn Giang học giỏi.

Trả lời:

Dựa vào phần ghi nhớ ở bài học và mẫu gợi ý, em chuyển các câu đã cho thành câu cảm như sau:

a. – Con mèo này bắt chuột giỏi quá!

– Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b. – Chà trời rét thật! – Ôi, trời rét quá!

c. – Bạn Ngân chăm chỉ quá! – Bạn Ngân chăm chỉ thật!

d. – Chà, bạn Giang học giỏi thật!

Câu 2 (trang 121 sgk Tiếng Việt 4) : Đặt câu cảm cho các tình huống đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 121)

Trả lời:

Em đặt như sau:

a. – Cậu thật là tuyệt!

– Cậu giỏi quá!

– Trời, cậu siêu thật!

b. – Trời, mình không ngờ cậu còn nhớ đến với mình trong ngày hôm nay!

– Trời, quý hóa quá!

Cậu đế ý với mình thế này, thật là quý!

Câu 3 (trang 121 sgk Tiếng Việt 4) :

Những câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì?

a. Ôi, bạn Nam đến kìa!

b. Ồ, bạn Nam thông minh quá!

c. Trời thật là kinh khủng!

Trả lời:

Những câu trên bộc lộ những cảm xúc!

a. Mừng rỡ, cảm động

b. Thán phục

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

c. Kinh khiếp, ghê sợ.