Soạn văn bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Câu 1 (trang 79 sgk Tiếng Việt 4) : Đọc đoạn văn đã cho rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn (SGK TV4, tập 1 trang 79)

Trả lời:

Giô-dép, Ác-boa, Lu-I Pa-xto; Ác-boa; Quy- đăng-xơ

Câu 2 (trang 79 sgk Tiếng Việt 4) : Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc

Trả lời:

Em viết lại như sau:

– Tên người : An –be Anh –xtanh; Crit-xti-an.

– An-đec-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.

– Tên địa lí Xanh Pê-téc-bia; Tô –ki-ô; A- ma-dôn; Ni-a-ga-ra.

Câu 3 (trang 79 sgk Tiếng Việt 4) : Trò chơi du lịch. Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy

Trả lời:

Tên nước Thủ đô

Trung Quốc

Nga

Nhật Bản

Lào

Đức

Pháp

Bắc Kinh

Mát-xcơ-va

Tô-ki-ô

Oa-sinh-tơn

Viêng Chăn

Béc-lin

Pa-ri

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Viết thư