Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Câu 1 (trang 129 sgk Tiếng Việt 5): Kể về một việc làm tốt của bạn em.

Loading...

Trả lời:

1. Em chọn người bạn nào đã làm việc tốt đê kể ?

– Bạn cùng lớp, trường.

– Bạn cùng làng, phố, khu tập thể.

2. Em kể về việc làm tốt nào của bạn ?

– Giúp đỡ bạn học tập tiến bộ.

– Giúp đỡ người già.

– Cứu bạn thoát hiểm.

– Tự vượt khó vươn lên để học giỏi.

Loading...

3. Bạn em đã làm việc tốt đó như thế nào ?

– Hoàn cảnh, tình huống dẫn đến việc làm của bạn.

– Suy nghĩ, hành động, lời nói cụ thể của bạn.

– Kết quả việc làm của bạn.

4. Trao đổi với các bạn cảm nghĩ của em về việc làm tốt của bạn em.

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ