Soạn văn bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Chuẩn bị ở nhà

Câu 1: Thơ năm chữ

– Là thể thơ mỗi dòng năm chữ, còn gọi là ngũ ngôn.

– có nhịp 3/1/2 hoặc 2/3

– Vần thơ thay đổi không nhất thiết là vẫn liền tiếp.

– Số câu cũng không hạn định

– Bài thơ thường chia khổ, mỗi khổ thường bốn câu, nhưng cũng có khi hai câu hoặc không chia khổ.

Câu 2: Một số đoạn thơ năm chữ khác:

a.

		Trăng ơi ... từ đâu đến?
		Hay từ cánh rừng xa
		Trăng hồng như quả chín
		Lửng lơ lên trước nhà
			
- Ngắt nhịp 2/3 
- Vần gián cách: xa – nhà 

b.

  Tao đi học về nhà 
  Là mày chạy xồ ra
  Đầu tiên mày rối rít
  Cái đuôi mừng ngoáy tít
  Rồi mày lắc cái đầu
  Khịt khịt mũi rung râu
  Rồi mày nhín chân sau
  Chân trước chồm mày bắt.
		
- Đoạn thơ trên không chia khổ
- Ngắt nhịp 3/2 
- Vần liên tiếp – vần chân.

Câu 3: Các em tự mình sáng tác một bài thơ (đoạn thơ) năm chữ nhé. Hãy thử tài năng của mình xem.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự