Soạn văn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đọc hiểu tác phẩm

Câu 1:

– Đối tượng và đề tài nghị luận đã được nêu rõ trong đề bài và câu mở đầu của bài văn: Đức tính giản dị của Bác Hồ.

– Câu nêu lên điểm chính của toàn bài trong đoạn mở đầu: "Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch.

– Tác giả đã chứng minh đức tính giản dị của Bác trên các phương diện:

 • Bữa ăn hằng ngày: ăn uống chỉ có vài ba món.

 • Nhà ở: căn nhà xiêu vẹo chỉ vài ba phòng nhỏ bé.

 • Việc làm: trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay.

 • Lời nói, bài viết: vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

Câu 2:

– Trình tự lập luận của tác giả trong bài viết:

 • Nhan đề: Nêu luận điểm chính của bài: "Đức tính giản dị của Bác Hồ".

 • Chứng minh luận điểm.

 • Giải thích và bình luận để làm sáng tỏ.

 • Chứng minh luận điểm bằng những luận cứ khác.

– Bố cục bài văn: Vì đây chỉ là một đoạn trích nên không có đủ các thành phần trong bố cục thông thường của một bài văn nghị luận. Đoạn trích gồm 2 phần:

Xem thêm:  Nghị luận về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

 • Phần 1: (từ đầu đến tuyệt đẹp) Sự nhất quán giữa cuộc đời cách mạng và cuộc sống thanh bạch, giản dị của Bác.

 • Phần 2: (còn lại) Tác giả chứng minh sự giản dị của Bác trong sinh hoạt, lối sống, việc làm:

Câu 3: Đoạn văn từ "Con người của Bác" đến "Nhất, Định, Thắng, Lợi!".

 • Nghệ thuật chứng minh: Tác giả đã đưa ra một hệ thống luận cứ toàn diện, các dẫn chứng đều cụ thể, xác thực và rất phong phú.

 • Những chứng cứ ở đoạn văn giàu sức thuyết phục vì hệ thống luận cứ toàn diện, từ bữa ăn, nhà ở đến việc làm, cách nói, cách viết…

 • Hơn nữa, những điều tác giả nói ra lại được bảo đảm bằng thời gian sống gần, mối quan hệ gần gũi, lâu dài của mình với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 4: Trong đoạn văn trên, tác giả đã phối hợp nhiều phương pháp, biện pháp khác nhau:

 • Lật lại vấn đề: "Nhưng chớ hiểu lầm rằng…".

 • Giải thích: "bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú…".

 • Bình luận: "Đời sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất…".

Cách phối hợp các phương pháp, biện pháp khác nhau như vậy giúp cho tác giả soi sáng vấn đề từ nhiều góc độ, đồng thời cũng khiến cho bài viết tăng thêm sức thuyết phục và hấp dẫn hơn.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Thành ngữ

Câu 5: Những nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn:

 • Luận điểm ngắn gọn, tập trung, sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

 • Luận cứ xác đáng, toàn diện, nhận xét sâu sắc.

 • Luận chứng phong phú, cụ thể, xác thực.

Tư tưởng, giá trị của bài văn còn được thể hiện rõ ràng và sâu sắc hơn qua sự kết hợp phương pháp nghị luận chứng minh với các phương pháp, biện pháp khác như giải thích, nêu vấn đề và lật lại vấn đề…

Topics #Bác Hồ #con người #cuộc sống #lối sống #thời gian #văn nghị luận