Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo

Câu 1 (trang 67 sgk Tiếng Việt 4) : Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo (từ Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn đến hết)

Trả lời:

Học thuộc bài thơ và tự nhó – viết đoạn thơ từ " Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn"…hết bài.

Câu 2 (trang 67 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho ( SGK TV4, tập 1 trang 67)

Trả lời:

a) …có trí tuệ…phẩm chất…trong lòng đất,…chế ngự…chinh phục…vũ trụ…chủ nhân

b) …bay lượn…vườn tược…quê hương…đại dương…tương lai…thường xuyên…cường tráng

Câu 3 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4) : a) Tìm các từ chứa tiếng "chí hoặc trí" có nghĩa đa cho (SGK TV4 tập 1 trang 68)

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương

Trả lời:

a) Ý muốn bền bỉ đeo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp: từ ý chí

– Khả năng suy nghĩ và hiểu biết : trí tuệ

Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn từ vươn lên

– Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có : tưởng tượng

Xem thêm:  Kể về một ngày hoạt động của em
Topics #gà trống #suy nghĩ #tưởng tượng