Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Câu 1 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4) : Nhớ – viết bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" (3 khổ thơ cuối).

Trả lời:

Học thuộc lòng bài thơ, viết lại 3 khổ thơ cuối bằng cách nhớ lại, rồi viết đúng từng câu chữ và các dấu câu có trong bài. Viết xong đôi chiếu lại với văn bẳn, tự chấm điểm.

Câu 2 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4) : Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 87).

Trả lời:

Em chọn các tiếng sau: a/ "Ở lục địa… sa mạc… xen kẽ" b/ "Đáy biển… thung lũng…"

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Topics #Bài thơ về tiểu đội xe không kính