Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn

Câu 1 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4) : Nghe – viết: Thợ rèn

Trả lời:

Luyện viết vài lần bằng cách bạn đọc, em viết và ngược lại sau đó tự kiểm tra cho nhau

Câu 2 (trang 87 sgk Tiếng Việt 4) :

Điền vào chỗ trống

a) "l hay n"

b) "uôn hay uông"

Trả lời:

a) Nam gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đua bay đóm lập lòe

Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe

b)– Uống nước nhớ nguồn

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

– Đố ai lận xuống vực sâu

Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Topics #Uống nước nhớ nguồn