Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nói ngược

Câu 1 (trang 154 sgk Tiếng Việt 4) : Nghe – viết bài "Nói ngược" (SGK TV4 tập 2 trang 154).

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2 (trang 155 sgk Tiếng Việt 4) : Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 155).

Trả lời:

Em chọn các tiếng sau: VÌ SAO NGƯỜI TA BỊ NGƯỜI KHÁC CÙ ? "Để giải đáp… tham gia… và dùng… theo dõi… bộ não… kêt quả… bộ não… bộ não… không thể…".

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe