Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Kim tự tháp Ai Cập

Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 4) : Nghe – viết bài "Kim tự tháp Ai Cập "

Trả lời:

Luyện viết vài lần: Em viết bạn đọc và ngược lại tự kiểm tra cho nhau

Câu 2 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4) : Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho (SGK TV4. Tập 2 trang 6)

Trả lời:

Em chọn các chữ viết đúng sau

"con người…sinh vật …Họ biết…Họ còn biết…Sáng tác…tuyệt mĩ…xứng đáng…

Câu 3 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4) : Xếp các từ ngữ sau đây thành hai nhóm

Trả lời:

a) Nhóm từ ngữ viết đúng: sáng sủa, sản sinh, thời tiết, công việc, chiết cành.

b) Nhóm từ ngữ viết sai: sắp xếp, thân thiếc, tinh sảo, bổ xung, nhiệt tình, mải miếc.

Xem thêm:  Soạn văn bài Ôn tập học kì I - Tiết 1
Topics #con người