Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển

Câu 1 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4) : Nghe – viết bài "Khuất phục tên cướp biển" (từ cơn tức giận… như con thú dữ nhốt chuồng).

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, chữa những chữ viết sai, viết lại cho đúng.

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4) :

a. Tìm những tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp với mỗi ô trông trong đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 68).

b. Điền vào chỗ trống "ên hay ênh" vào các câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 68)

Trả lời:

Em điền như sau:

a. "……… không gian ……… bao giờ …………. dãi dầu ………….. đứng gió ………….. rõ ràng …………….. khu rừng ……"

b. – "… Mênh mông… lênh đênh… triều lên… mới lên chín mười". – "… lênh khênh… ngã kềnh".

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ