Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Kéo co

Câu 2 (trang 156 sgk Tiếng Việt 4) :

Tìm và viết các từ ngữ:

a) Chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

– Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.

– Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.

– Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.

b) Chứa tiếng có các vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau :

– Ôm lấy nhau và cố sức làm cho đối phương ngã.

– Nâng lên cao một chút.

– Búp bê nhựa hình người, bụng tròn, hễ đặt nằm là bật dậy.

Trả lời:

Tìm và viết các từ ngữ:

a) – nhảy dây

b) – đấu vật

– múa rối – nhấc

– giao bóng – lật đật.

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)