Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hội vật

loading...
Đánh giá bài viết

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hội vật

Câu 2 (trang 60 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ

Loading...

Trả lời:

a) Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

– Màu hơi trắng : trăng trắng

– Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

– Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau :

– Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh … trong ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

Mùi rất thơm xộc vào mũi : thơm nức, thơm phức

– Quẳng đi : vứt bỏ.

Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ