Soạn văn bài Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 4) : Nghe viết " Dế Mèn bênh vực kẻ yếu " (từ " Một hôm … " đến "vẫn khỏe")

Trả lời:

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau

Câu 2 (trang 5 sgk Tiếng Việt 4) : Điền vào chỗ trống đoạn văn, câu văn, câu thơ đã cho

Trả lời:

a) l hay n như sau:

"không … lẫn chị …nở nang … béo lẫn … chắc nịch. Đôi lông mày … lòa xòa … làm cho…"

b) an hay ang

– Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

– Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

Câu 3 (trang 6 sgk Tiếng Việt 4) : Giải các câu đố

Trả lời:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n

Muốn tìm Nam, Bắc , Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào

(là cái la bàn)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hay ang?

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(là hoa ban)

Xem thêm:  Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia