Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 3

Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Bài làm 1

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Loading...

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 2 năm 2015

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: – Ban Phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú.

               –  Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: Bùi Thị Thanh Xuân

Sinh ngày: 24 tháng 7 năm 1997

Học sinh lớp 310 Trường Tiểu học Trần Phú

Lúc còn là một học sinh lớp Hai, em cũng đã từng ước ao chiếc huy hiệu măng non lấp lánh trên ngực và chiếc khăn quàng màu đỏ trên vai, tung tăng đến trường. Bây giờ, em đã là một học sinh lớp Ba, được học Điều lệ Đội, biết được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức tốt nhất, tập hợp những thiếu niên độ tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện thành những người có ích cho đất nước. Vào Đội là một niềm vinh dự tự hào và cũng là điều kiện giúp em rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy, em viết đơn này xin được gia nhập vào hàng ngũ Đội. Được vào Đội, em xin hứa:

Xem thêm:  Văn mẫu tả quang cảnh buổi chào cờ đầu tuần

– Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội.

Loading...

– Ra sức thực hiện 5 lời Bác Hồ dạy.

– Quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt.

Người làm đơn (kí tên)

Bùi Thị Thanh Xuân

Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Bài làm 2

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Hà Đông, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: – Ban Phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong- Ban chỉ huy Liên đội!

Em tên là: Ngô Xuân Yến Ngọc 

Sinh ngày: 25 tháng 3 năm 2005

 Học sinh lớp: 3A, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Lúc còn là một học sinh lớp Hai, em cũng đã từng ước ao đeo chiếc huy hiệu Măng Non lấp lánh trên ngực và chiếc khăn quàng máụ đỏ trên vai, tung tăng đến trường. Giờ đây, em đã là một học sinh lớp Ba, được học Điều lệ Đội, biết Đội là một tổ chức tốt nhất tập hợp những thiếu niên độ tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện thành những người có ích cho đất nước. Vào Đội là một niềm vinh dự tự hào và cũng là điều kiện giúp rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi. Vì vậy, em viết đơn này xin được đứng vào hàng ngũ Đội. Được vào Đội, em xin hứa:

– Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội.

Xem thêm:  Tả giàn mướp nhà em - Văn mẫu lớp 5

– Ra sức thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

– Quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt.

– Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội.

– Ra sức thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

– Quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt.

Người làm đơn

Ngọc

Ngô Xuân Yến Ngọc 

Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Bài làm 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 20…

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên

– Ban chỉ huy Liên đội

Em tên là: Phạm Nguyễn Anh Thư

Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 20…

Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên.

Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội,, hiểu được Đội là tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nay em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng của mình.

Được vào Đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ Đội, cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt.

Xem thêm:  Tả về vườn rau nhà em

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Thư

Phạm Nguyễn Anh Thư

LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ