Bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh – Văn mẫu lớp 12

loading...
Bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh – Văn mẫu lớp 12
Đánh giá bài viết

Bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh – Bài làm 1

Phép đối xử lịch sự với người khác là một nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống có thể gói gọn trong sáu chữ: văn nhã, hòa khí, khiêm tốn.

Loading...

Văn nhã, tức là phải biết sử dụng những từ ngữ giao tiếp như: xin chào, cảm ơn, tạm biệt, xin thứ lỗi… và sử dụng cho đúng lúc. Nét mặt, giọng nói, cứ chỉ phải nhẹ nhàng, trang trọng, kính cẩn, thân mật. lịch thiệp…

Hòa khí: tức là khi nói chuyện phải bình tĩnh, từ tốn, nhẹ nhàng, nội dung câu chuyện phải có tình, có lí, biểu cảm: tránh suồng sã, khiếm nhã; tránh nói to, cười to, vừa nói, vừa vung tay.

Khiêm tốn: không khoe khoang, nói ít mà nghe nhiều, biết lắng nghe, không cướp lời. Người khiêm tốn thường sống chân thành, chân thật, cởi mở; ý tứ lúc đi xe, đi đường: không nên tranh lấn mà biết nhường nhịn.

Nói tóm lại phải đề cao chữ “lễ”, đúng như Khống Tử đã nói: “Bất học lễ vô dĩ lập”, nghĩa là không học lễ nghĩa thì không nên người.

Ở trường phải kính thầy, quý bạn, ở nhà phải hiếu để ra ngoài xã hội phải lễ phép, ứng xử lịch sự là biết tôn trọng, kính trọng người khác, mà thực chất là tự trọng bản thân mình. Nếu thô lỗ, cục căn, vô lễ… là tự hạ thấp nhân cách mình. Ứng xử lịch sự là phong cách sống văn minh, sống có văn hóa.

Bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh – Bài làm 2

Phép cư xử lịch sự với những người xung quanh là cả một nghệ thuật sống. Nghệ thuật này có thể gói gọn chỉ trong sáu chữ: văn nhã, hòa khí, và khiêm tốn.

Văn nhã, nghĩa là phải biết sử dụng những từ ngữ trong giao tiếp như: xin chào, cảm ơn, xin thứ lỗi, tạm biệt… và dùng cho đúng lúc. Từ nét mặt, giọng nói, cho đến cử chỉ phải thật nhẹ nhàng, trang trọng và kính cẩn. Cũng như phải thể hiện được sự thân mật, lịch thiệp…

Hòa khí: Hòa khí ở đây tức là khi chúng ta nói chuyện thì phải giữ được sự bình tĩnh, từ tốn, và nhẹ nhàng. Nội dung của câu chuyện phải có tình, phải có lí. Đặc biệt cần lưu ý tránh những biểu cảm: suồng sã, khiếm nhã. Không nên nói to, cười to, hay vừa nói vừa vung tay.

Khiêm tốn: là không được khoe khoang, là người nói ít mà nghe nhiều hơn, người biết lắng nghe và không cướp lời của người đang đối thoại với mình. Những con người khiêm tốn vẫn thường sống rất chân thành, chân thật và cởi mở. Luôn nhắc nhở bản thân phải có ý tứ biết nhường nhịn, không nên tranh lấn với người khác.

Loading...

Nói tóm lại, mỗi chúng ta phải luôn đề cao chữ “lễ”, như Khổng Tử từng nói: “Bất học lễ vô dĩ lập”, có nghĩa là nếu không học lễ nghĩa thì sẽ không nên người.

Ở trường thì phải biết kính thầy, quý bạn. Ở nhà thì phải hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết nhường nhịn em nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Ngoài xã hội phải biết ứng xử lịch sự, biết tôn trọng, kính trọng người khác và cũng là tự trọng cho chính bản thân mình. Nếu có những cách hành xử thô lỗ, cục cằn, vô lễ… thì sẽ tự hạ thấp đi nhân cách bản thân. Ứng xử lịch sự là một sống văn minh, sống có văn hóa.

LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ